Αιτήσεις εγγραφής

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έντυπα για εγγραφή στο Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο για το σχολικό έτος 2020/2021.

Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την οδηγία από την AEFE με ημερομηνία 1η Σεπτεμβριου 2016, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ