Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα καθορίζονται βάσει του ετήσιου προϋπολογισμού που ετοιμάζεται από τον Διευθυντή του σχολείου και τον Λογιστή. Εγκρίνονται ακολούθως από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Σχολείου πριν ψηφιστούν σε Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων.

Οι οικονομικοί κανονισμοί του σχολείου βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο σε μορφή .pdf.

  • Σημειώνεται ότι τα σχολικά τέλη θα αυξάνονται κατά 1% ετησίως

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121 Αγλαντζιά,
P.O. Box 22091 - 1517 Λευκωσία
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
 +357 22 66 53 18 Ώρες Λειτουργίας: 7:45π.μ μέχρι 4:15μ.μ